Vladimír Brauner

Malíř, grafik, fotograf. Odborné vzdělání: Ing. akad. malíř Jiří Dvořák, prof. Antonín Kybal, známý brněnský fotograf Karel Brunner, dvouleté externí studium grafiky při ÚDLUT Praha. Člen Unie výtvarných umělců ČR a Sdružení výtvarných umělců Vysočiny v Jihlavě…

Jaroslav Hedbávný

Fotografování se věnuje od doby středoškolských studií. Vážnější fotografickou tvorbou se zabýval při studiu VŠCHT v Praze, kde byl členem místní fotoskupiny. Získal tak možnost konfrontace svých fotografií s tvorbou vrstevníků z celé republiky a současně i možnost snímky vystavovat …

Drahomír Jeleček

O fotografii se začal zajímat už v ranném dětství, kdy ho uchvátily fotografie na výstavách třebíčské skupiny FOTON. K vážnější fotografické práci se dostal až v roce 1975 s kinofilmovými přístroji řady Praktika…

Josef Němec

Poprvé stiskl spoušť bakelitového fotoaparátu svých rodičů asi v osmi létech. Zázrak zaznamenání svých blízkých, vesnice či krajiny na fotografii ho již tehdy velice zaujal. Na malé vesnici však v padesátých létech mnoho pochopení pro tuto zálibu nenacházel…

Josef Prodělal

První zážitky týkající se fotografování spadají do jeho patnácti let, kdy dostal první fotoaparát a současně ho starší a zkušenější soused zasvětil i do tajů práce v černé komoře. Jeho prvními pokusy byla snaha o zachycení podoby těch nejbližších, kamarádů a okolní krajiny…

Aktuálně

Výstava v Písku

Výstava v Písku

Tři z 5TF – J. Hedbávný, J. Prodělal a V. Brauner – vystavují v prestižní galerii Portyč v Písku.

Výstava Dačice

Výstava Dačice

Od 24. 2. 2024 vystavuje Jaroslav Hedbávný v Městském muzeu a galerii Dačice.

o projektu

Následující stránky prezentují výsledky výtvarné činnosti malé skupinky zapálených fotografů, která vznikla v roce 2004 na popud Ing. Jaroslava Hedbávného. K jeho vlastnostem patří organizační schopnosti, houževnatost a snaha dotáhnout naplánované akce do zdárného konce, čímž je hnacím motorem spolkového dění, oceňovaným ostatními členy. Těmi jsou Vladimír Brauner, Ing. Drahomír Jeleček, Josef Němec a Josef Prodělal.

Na webových stránkách jsou autoři uvedeni tradičně v abecedním pořádku, při čemž toto zařazení nemá žádný jiný význam. Tři z této pětky jsou členy Unie výtvarných umělců České Republiky a Sdružení výtvarných umělců Vysočiny v Jihlavě. Z původních tří profesionálních fotografů zbyl v důsledku narůstajícího věku už jen Josef Prodělal.

Značnou výhodou při pořádání společných výstav je možnost zhotovení velkoformátových zvětšenin tiskárnou, patřící k výbavě atelieru Josefa Prodělala. V důsledku modernizace totiž přešla celá pětka z používání klasických analogových fotoaparátů a černé komory na digitální techniku a počítače.

Členové tohoto miniseskupení neplatí žádné příspěvky a neřídí se žádnými ustanoveními, neboť tyto neexistují. Scházejí se nepravidelně, ale rádi, vždycky jen za účelem pořádání společných akcí, jako jsou výstavy, nebo vydávání katalogů a publikací.

Nepsaným zákonem je absolutní tvůrčí svoboda jak ve výběru motivů, tak při způsobu jejich ztvárnění a následném výběru do zvolených kolekcí.

Domníváme se, že právě tato skutečnost, umožňující názorovou i tvůrčí konfrontaci subjektivních vjemů a jejich interpretaci, by snad mohla zaujmout eventuální návštěvníky těchto stránek.

autor textu: Vladimír Brauner

Vydané publikace

 

 

 

 

 

 

 

GALERIÍ

FOTOGRAFIÍ